• "На едно гише поддръжка и ремонт на оборудване" на компанията BALTECH е разработена в 2000g. През 2006г ние сме разработили концепция за "Надежден оборудване", а през 2011 г. бе приета нова стратегия за Надеждност technologies
  • "Բազմակողմանի եւ տեխնիկական սպասարկում ремонты սարքավորումների" ընկերությունը BALTECH մշակել է 2000թ. 2006թ մենք մշակել ենք հայեցակարգ "Հուսալի սարքավորումներ, իսկ 2011թ. ընդունվել է նոր ռազմավարություն Reliability technologies
  • "Universal texniki xidmət və ремонты avadanlığın" şirkət BALTECH işləyib hazırlamış, bu 2000г. Bu 2006г biz inkişaf konsepsiyası "Etibarlı avadanlıq", 2011г qəbul edilib, yeni strategiya Reliability technologies
  • «Универсальное техническое обслуживание и ремонты оборудования» компания BALTECH разработала в 2000г. В 2006г мы разработали концепцию «Надежное оборудование», а в 2011г была принята новая стратегия Reliability technologies
  • Компания BALTECH предлагает учебный курс НО-2010 и БП-301, на котором руководители предприятий и сервисных организаций могут познакомиться с методиками ТОиР (технического обслуживания и ремонта) промышленного оборудования снизив издержки на 15 % в пе
  • Снижение затрат на техническое обслуживание и постоянный анализ эффективности системы ТОиР (технического обслуживания и ремонта) это основные задачи любого руководителя предприятия. Компания «Балтех» в этом году отмечает пятнадцатилетний юбилей